Bröderna Nordlings Sågverk AB
Assagårdsvägen 21

430 65 Rävlanda

 

Tel: 0301-44 353

Tel: 0301-44 316
Fax: 0301-44 660
nordlings@telia.com